Regjistrohuni për Newsletter AFM Marubi
Lajme të përditësuar në lidhje me aktivitetet e AFM Marubi!
* = fusha e kërkuar

mundësuar nga MailChimp!

Programi Bachelor

Viti i parë

Viti i Parë konsiston në përmirësimin e kulturës së përgjithshme audio-vizuale, përmes mësimeve ditore, masterklasa, seminareve, provimeve në lëndët teorike dhe ushtrimeve praktike audio-vizual me rotacion. Secili student përfshihet në procesin e rotacionit duke mbuluar një pozicion të ekipit me radhë.

 

Kurrikula

 • Historia e Kinematografisë Botërore
 • Teknologjia e Kamerës
 • Gjuha e Filmit
 • Play Game, Rrëfim në Film, Analizë Filmi
 • Kamera / Mjeshtri Operatori
 • Produksion Dokumentar
 • Montazh
 • Skenar
 • Zëri në Film
 • Fotografi
 • Historia e Artit
 • Ushtrime Praktike (xhirime të filmave të shkurtër)

Numri total minimal i orëve të teorisë dhe praktikës është 900 orë, me një minimum prej 60 kredite ECTS.

Mësimet zhvillohen në grupe me nga 10 deri në 15 studentë, si dhe individualisht. Prania e studentit është e detyrueshme, e verifikuar dhe e vlerësuar.

Viti i dytë

Viti i dytë i studimeve fillon me zgjedhjen e profileve. Studentët që kanë kaluar të gjitha provimet e vitit të parë dhe ushtrimet praktike pranohen në vitin e dytë dhe mund të zgjedhin departamentin, dhe profilin.

Kamera- Montazh

 • Teknologjia e Filmit – Ndriçimi
 • Montazh
 • Efektet speciale Dixhitale dhe Optike
 • Praktikë
 • Produksion
 • Gjuha e Filmit
 • Artet Vizuale dhe Teknologjia
 • Produksion Dokumentar
 • Zëri në Film

Skenar - Regji

 • Filmi si një imazh lëvizës
 • Skenar
 • Produksion
 • Gjuha e Filmit
 • Artet Vizuale dhe Teknologjia
 • Produksion Dokumentar
 • Zëri në Film

Numri total minimal i orëve të teorisë dhe praktikës është 900 orë, me një minimum prej 60 kredite ECTS.

Mësimet zhvillohen në grupe me nga 10 deri në 15 studentë, si dhe individualisht. Prania e studentit është e detyrueshme, e verifikuar dhe e vlerësuar.

Viti i tretë

Viti i tretë është viti i Diplomimit. Studentët në vitin e tretë duhet të prodhojnë një film të shkurtër 20 minutash ekskluzivisht me pajisje teknike dhe teknologjinë e AFMM-së, në kushte reale të produksionit. Filmat xhirohen me Kamerat BlackMagic Cinema, Super 16mm, P + S Technik Mini35 & HDV Pajisjet dixhitale të filmit dhe lentet e filmit dixhital Zeiss.

Filmi i Shkurtër i Diplomës mund të jetë i çdo gjinie, përfshirë Videografinë. Studentë përdorin ekskluzivisht pajisjet dhe studiotë e AFMM-së. Secili student diplomohet në lidhje me profilin e zgjedhur në fillim të vitit të dytë. Ekipi teknik duhet të jetë ekskluzivisht nga studentët e AFMM, dhe ata mund të punojnë me aktorë profesionistë. Një profesor nga Struktura Akademike e AFMM do të jetë udhëheqësi i projektit dhe do të ndjekë dhe asistojë të gjithë zinxhirin e produksionit.

Kopja 0 (master ose negativ) e filmave të shkurtra mbetet pronësia e AFMM-së. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara për AFMM në cilësinë e producentit. Studentët kanë të drejtën e një kopje DV ose HDV të filmave të tyre. AFMM ka të drejta ekskluzive të shpërndarjes ose shpërndarjes së filmave të studentëve të saj. Çdo të ardhur nga qarkullimi i filmit në festivale konsiderohet si fitim i drejtpërdrejtë i studentit ose ekipit teknik të studentëve. Çdo trofe apo certifikatë e fituar nga filmi i një studenti mbetet në muzeun e AFMM.

Kurrikula

 • Filmi si një imazh lëvizës
 • Skenar
 • Montazh
 • Drejtimi i aktorëve
 • Produksion
 • Artet Vizuale dhe Teknologjia
 • Analizë Filmi
 • IT
 • Kurrikula Profili
 • Puna teorike e Diplomës

Numri total minimal i orëve të teorisë dhe praktikës është 900 orë, me një minimum prej 60 kredite ECTS.

Mësimet zhvillohen në grupe me nga 10 deri në 15 studentë, si dhe individualisht. Prania e studentit është e detyrueshme, e verifikuar dhe e vlerësuar.

Diplomimi

Pas diplomimit dhe vlerësimit i filmit të diplomës, studenti do të marrë Diplomën Bachelor në Film dhe Media me Profilin e zgjedhur:

 • Regji
 • Skenar
 • Kamera
 • Montazh
NË FILM BESOJMË
sq