Regjistrohuni për Newsletter AFM Marubi
Lajme të përditësuar në lidhje me aktivitetet e AFM Marubi!
* = fusha e kërkuar

mundësuar nga MailChimp!

Fakulteti

Sipas Statusin e Veçante, Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.229 dt.26.04.2018 (VKM 229 dt 26042018), struktura institucionale e e Akademisë së Filmit dhe Multimedias “Marubi” organizohet në një fakultet i Filmit dhe Medias, dhe është i përbërë nga:

 • Departament i Regjisë dhe Skenarit;
 • Departament i Kameras dhe Montazhit
 • Njësia e Produksioneve

 

Akademia e Filmit dhe Multimedias “Marubi”, administrohet nga Shtëpia Kinematografike “Orafilm”. Organet dhe autoritetet drejtuese akademike dhe administrative të Akademisë janë:

 • Këshilli Akademik;
 • Drejtori i AFMM-së;
 • Drejtori i Produksioneve;
 • Drejtori Administrativ;
 • Këshilli Studentor.
Diploma

Diplomat që lëshon Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi në përfundim të studimeve sipas fushës së arsimimit të kryer:

 • “Bachelor” në film dhe media, profil “Regji”;
 • “Bachelor” në film dhe media, profil “Kamera”;
 • “Bachelor” në film dhe media, profil “Skenar”;
 • “Bachelor” në film dhe media, profil “Montazh”.
NË FILM BESOJMË
sq