Regjistrohuni për Newsletter AFM Marubi
Lajme të përditësuar në lidhje me aktivitetet e AFM Marubi!
* = fusha e kërkuar

mundësuar nga MailChimp!

Rreth AFMM

Që prej 2008, AFMM është anëtare me të drejta të plota në CILECT (Centre de Liaison des Ecoles de Cinéma et Télévision), shoqata e shkollave të filmit kryesore në botë, pas një procesi njohjeje dhe inspektimesh profesionale.

Si shkolla e parë e filmit në Shqipëri e themeluar në Tiranë në Tetor 2004 nga Orafilm Shtëpia Kinematografike, me mbështetjen e Shoqatës së Kineastëve Shqiptarë Lumière, gjithashtu vepron në përputhje me Ligjin për Kinematografinë nr. 8096, datë 21.03.1996 ndryshuar me Ligjin Nr. 9353 datë 03.03.2005. AFMM është një institucion jopublik i arsimit të lartë i njohur nga Qeveria Shqiptare si Akademia e Filmit & Multimedia Marubi me Status të Veçantë, sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.229 dt.26.04.2018 (VKM 229 dt 26042018), dhe i akredituar nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë me vendimet Nr.227 datë 26.05.2008, Nr.111 datë 15.12.2017, dhe së fundmi vendimi nr.2 datë 24.01.2020, deri më 23/01/2025.

Qëllimet
  • Zbulimi, përgatitja dhe kualifikimi i talenteve të rinj në industrinë e filmit dhe audiovizuale.
  • Shkëmbimi i kontakteve dhe aftësive rajonale midis talenteve të reja në Evropën Jug - Lindore.
  • Përmirësimi i kapaciteteve teknike dhe krijuese në rajon.
  • Përmirësimi i figurave ekonomike, tregtare dhe artistike në Shqipëri dhe në rajon.
  • Rigjallërimi i procesit të filmit industrial.
  • Sigurimi i teknikëve të kualifikuar për industrinë e medias dhe filmit.
Metodologjia

Metodologjia e mësimdhënies bazohet në mësime teorike dhe detyra praktike të frymëzuara në traditën më të mirë të industrisë së audiovizualit dhe të filmit Evropiane dhe Amerikane.

AFMM punon me 16 Profesorë dhe Profesionistë Shqiptarë, si dhe shumë Profesorë dhe Profesionistë të huaj nga e gjithë bota.

Mësimet mbahen kryesisht në shqip, por gjithashtu në anglisht, gjermanisht, frëngjisht dhe italisht.

Studentët përfshihen me rotacion në praktikë, në të gjithë zinxhirin e prodhimit, numerik dhe optik, imazhi dhe tingulli.

NË FILM BESOJMË
sq