Regjistrohuni për Newsletter AFM Marubi
Lajme të përditësuar në lidhje me aktivitetet e AFM Marubi!
* = fusha e kërkuar

mundësuar nga MailChimp!

Ligjërues

Akademia e Filmit dhe Multimedias “MARUBI” ofron kualifikim dhe arsim profesional, krijues, artistik dhe teknik, për ata që aspirojnë të përfshihen në Industrinë e Filmit dhe Televizionit.

Metodologjia e AFMM bazohet në traditat më të mira evropiane dhe amerikane të mësimdhënies.

Bashkëpunimi me shkollat evropiane dhe të Amerikës së Veriut, dhe pjesëmarrja e profesionistëve dhe personaliteteve nga e gjithë bota në strukturën tonë pedagogjike, lehtëson njohjen e Kurrikulave dhe Diplomave tona në vendet perëndimore.

Akademia e Filmit & Multimedias Marubi me Status të Veçantë, sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.229 dt.26.04.2018 (VKM 229 dt 26042018), dhe akreditimin nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë me vendimet Nr.227 datë 26.05.2008, Nr.111 datë 15.12.2017, dhe së fundmi vendimi nr.2 datë 24.01.2020, deri më 23/01/2025.

Ligjërues

PROFESORË DHE SPECIALISTË QË KANË KONTRIBUAR NË METODOLOGJINË DHE NË STRUKTURIMIN E AKADEMISË MARUBI prej vitit 2004 deri më sot

NË FILM BESOJMË
sq