Sign up for AFM Marubi Newsletter
News and updates about AFM Marubi's activities !
* = required field

powered by MailChimp!

Students’ short films screening – 2019-2020

Students’ short films screening – 2019-2020

Dear Friends,
On Wednesday, July 29th at 8:30 PM, in the garden of the Marubi Film Academy, will be held the public screening of a selection of students’ films produced during 2019-2020 academic year.
Given the COVID-19 pandemic, the entrance to AFMM’s garden will be authorized only for spectators with masks and will be conditioned by temperature measurement at the entrance.
Attention! the number of seats and spectators will be limited.

Të Dashur Miq,
Ditën e Mërkurë, më datë 29 Korrik 2020 në ora 20:30, në lulishten e Akademisë Marubi do të mbahet shfaqja publike e një përzgjedhje të filmave studentorë të prodhuar gjatë vitit akademik 2019-2020.
Në kushtet e pandemisë COVID-19, hyrja në lulishten e AFMM do të bëhet vetëm me maskë dhe do të kushtëzohet me matjen e temperaturës.
Kujdes: numri i ulëseve dhe spektatorëve do të jetë i kufizuar.

No Comments

Post A Comment