Sign up for AFM Marubi Newsletter
News and updates about AFM Marubi's activities !
* = required field

powered by MailChimp!

Admission

Raundi i dytë i aplikimeve 2023-2024

Lista e aplikantëve në Raundin e Dytë për vitin akademik 2023-2024, mund të konsulltohet në këtë link: RAUNDI 2_APLIKIMET_konkurs_Film_dhe_Media

Pas verifikimit të numër ID të Maturës në list, aplikantët duhet:
 • të paraqiten në Sekretarinë e Akademisë Marubi,
 • të plotësojnë formularin e regjistrimit për konkursin,
 • të kryejnë pagesën e tarifës së regjistrimit për konkurrim prej 5,000 (pesëmijë) Lekë, pagesë e cila duhet kryer në bankë në një nga llogaritë e Orafilm Marubi me të dhënat si më poshtë:
  Union Bank (Leke): AL28 2141 1405 0111 1363 4502 0115
  Raiffeisen Bank (Leke): AL11 2021 1013 0000 0000 7012 7150

Konkursi i Raundit të dytë do të zhvillohet në dt 20-21 Shtator 2023.
Në ditën e konkursit, aplikantët të kenë me vete dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë).

Mbas kryerjes së pagesës, kandidati do të tërheqë pranë zyrës së financës së AFMM faturën tatimore.
Për më shumë informacion mbi procedurën, klikoni në https://ualbania.al/

Nëse keni pyetje të tjera, mos hezitoni të na kontaktoni (069 20 79 517 – info@afmm.edu.al) dhe mund të na vizitoni në ambjentet tona në Kinostudio.

Kalendar i aplikimeve 2023-2024 mund të konsulltohet në: https://ualbania.al/theme/files/Kalendari_Aplikimit_2023_Ualbania.pdf

 

Rezultati i Raundit parë të pranimeve 2023-2024
Publikohet rezultati i konkursit në Raundin e parë të pranimeve për vitin akademik 2023-2024:
Kandidatët të cilët janë shpallur fitues në konkursit e Raundit të Parë,
në datat 29 gusht deri 11 shtator 2023, të kryejnë procesin e regjistrimit në Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi,
duke dorëzuar dokumentacionin përkatës, në sekretarinë e AFMM-së:
a) Dokumenti i identifikimit (origjinal dhe kryhet fotokopje në sekretari);
b) Kopje të njehsuar me origjinalin të diplomës së maturës shtetërore/dëftesës së pjekurisë ose të një diplome studimi të fituar jashtë vendit dhe të njehsuar nga QSHA, së bashku me certifikatën përkatëse të notave;
c) Deklaratën e cila plotësohet nga kandidati në sekretarinë në momentin e regjistrimit;
d) Dy fotografi format ID.
Pas verifikimit të dokumentacionit, nga ana e sekretarisë, ne prani të kandidatit kryhet regjistrimi online ne Portalin U-Albania.
Në fund të procedurës, kandidati dhe punonjësi i sekretarisë firmosin në dy kope formularin e printuar nga sistemi, një prej të cilave i jepet kandidatit.
Raundi i parë i aplikimeve 2023-2024

Lista e aplikantëve në Raundin e Parë për vitin akademik 2023-2024, mund të konsulltohet në këtë link: RAUNDI 1_APLIKIMET_konkurs_Film_dhe_Media

Pas verifikimit të numër ID të Maturës në list, aplikantët duhet:
 • të paraqiten në Sekretarinë e Akademisë Marubi,
 • të plotësojnë formularin e regjistrimit për konkursin,
 • të kryejnë pagesën e tarifës së regjistrimit për konkurrim prej 5,000 (pesëmijë) Lekë, pagesë e cila duhet kryer në bankë në një nga llogaritë e Orafilm Marubi me të dhënat si më poshtë:
  Union Bank (Leke): AL28 2141 1405 0111 1363 4502 0115
  Raiffeisen Bank (Leke): AL11 2021 1013 0000 0000 7012 7150

Konkursi i Raundit të parë do të zhvillohet javën e 21 Gusht 2023.
Në ditën e konkursit, aplikantët të kenë me vete dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë).

Mbas kryerjes së pagesës, kandidati do të tërheqë pranë zyrës së financës së AFMM faturën tatimore.
Për më shumë informacion mbi procedurën, klikoni në https://ualbania.al/

Nëse keni pyetje të tjera, mos hezitoni të na kontaktoni (069 20 79 517 – info@afmm.edu.al) dhe mund të na vizitoni në ambjentet tona në Kinostudio.

Kalendar i aplikimeve 2023-2024 mund të konsulltohet në: https://ualbania.al/theme/files/Kalendari_Aplikimit_2023_Ualbania.pdf

 

Admission Criteria

Admission Criteria

According to your status (year of graduation from High school), you first have to apply online through the Ministry’s platform https://ualbania.al/

Based on the Law on Higher Education 80/2015, the Statute and the regulation of the Academy of Film and Multimedia Marubi on the admission criteria, on the proposal of the Administrative Director and the Production Unit, the Academic Council of AFMM,

DECIDED

I. The first criteria is the minimum average evaluation required according to the DCM for enrolment in Bachelor study programs in the fields of arts in Higher Education Institutions in Albania

Admission in AFMM is done in 2 phases.

II. The application for the admission contest at the Academy of Film and Multimedia Marubi is made by submitting the application file, which contains::
 1. Completed and signed Application Form
 2. a Curriculum Vitae
 3. High School Diploma (Albanian Matura Shtetërore) together with grades certificate; or High school transcript from foreign school, equivalenced by the Ministry of Education of Albania; or high school graduation certificate (candidates graduated before 2011); as well as the relevant certificates, issued by the Center of Educational Services;
 4. 2 ID Photo,
 5. Photocopy of identification (ID card or passport),
 6. and if any, certificate of foreign language.
III. After completing the dossier, the candidates are accepted in the admission competition which takes place in three stages in front of the admission commission in AFMM:
 1. test for general culture (oral),
 2. test for cinematographic culture (written),
 3. a photographic exercise with 3 photos / story.
 4. The language that the candidate claims to speak is also tested, in case of lack of a certificate.
Procedure 2023-2024

According to decision between the Educational Services Center and the Inter-institutional Center of the Albanian Academic Network,
First round of applications to be made on https://ualbania.al/ from 29 July until 3 August 2023.

The List of applicants will be published here on the website and on AFMM’s social media profiles on the 6th of August 2023.

Contest will take place between 21 and 23 August 2023. Attention ! Only applicants within the list are allowed to take the contest.

To have access to the platform U Albania, go to the gymnasium where you graduated.

For more information on the procedure, go to https://ualbania.al/

Calendar of applications 2023-2024 can be checked here: https://ualbania.al/theme/files/Kalendari_Aplikimit_2023_Ualbania.pdf

 

Për kandidatët nga trojet

Për kandidatët nga Republika e Kosovës, me origjinë shqiptarë nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, aplikimi në programin “Bachelor në Film dhe Media” me profil Regji, ose Skenar, ose Kamera, ose Montazh

Kandidatët të paraqesin në sekretarinë e AFMM-së, dokumentat si më poshtë nga data 2 deri me datë 13 Shtator 2023:

 1. Formular aplikimi (për t’u plotësuar në sekretarinë)
 2. Dokumenti i lëshuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore që vërteton se diploma e arsimit të mesëm është njohur, të shoqëruar me fotokopjen e diplomës/dëftesës dhe listës së notave.
 3. Fotokopja e dokumentit të identifikimit
 4. dy fotografi.

Konkursi i pranimit për kandidatët nga trojet do të zhvillohet me datë 16 Shtator 2023.

 

Për procedurën e njësimit të Diplomës së Shkollës së mesme, sipas informacionin e publikuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore në Shqipëri, dhe formulari aplikimi.

Për më shumë informacion paraqituni pranë Akademisë Marubi (Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.78, Kinostudio, në krah të Ministrisë së Kulturës) çdo ditë 09:00-15:30. Ose n’a kontaktoni përmes emaili info@afmm.edu.al, dhe rrjetet social Instagram dhe Facebook.

Fees / Tarifa e Studimit

Pagesa e regjistrimit për konkurrim : 5.000 Leke

Tarifa e studimit, në ngarkim të Studentit – Studentës :

Viti I = 1900€ në vit (950€ semestri)

Viti II = 2000€ në vit (1000€ semestri)

Viti III = 2000€ në vit (1000€ semestri)

Duke nisur që nga viti akademik 2018-2019, tarifa e studimeve në AFMM janë përgjysmuar falë mbështetjes nga Qeveria Shqiptare.

Tarifa vjetore shlyhet në 2 këste, në fillim të çdo semestri, dhe deri me 31 Tetor për semestri 1, dhe deri me 30 Mars për semestrin 2.

Pagesat janë ekskluzivisht vetëm semestrale. Pagesat për vitin e plotë akademik apo për të tre vitet bashkë janë të ndaluara formalisht në AFMM.

Since 2016, a new procedure for application in High Education Institutions is applied by the Ministry of Education of Albania. Please for full procedure refer to the official web pages http://qsha.gov.al/http://www.arsimi.gov.al/ dhe https://ualbania.al/

Candidates have to dully fill the A1/A1Z forms at their high school secretariat or Regional Education Direction, which will enter the average grade on the online system.

The average grade will be calculated according to the Decision of the Council of Ministers of the Republic of Albania.

Candidates who apply to be admitted in study programs in the field of Art, as well as candidates of Albanian origin from the Republic of Kosovo, North Macedonia, Montenegro, Presheva, Medveja and Bujanovci are exempt from the obligation to meet the average grade criterion.

en_US