Sign up for AFM Marubi Newsletter
News and updates about AFM Marubi's activities !
* = required field

powered by MailChimp!

Admission

Third Round of contest winners 2021-2022

According to the decision of the commission on the 18th October 2021:

The list of winners to the Third Round Contest, academic Year 2021-2022, is published: Rezultatet Konkurs pranime 2021_R3_web

Winners shall register at the secretariat office of the Academy Marubi from 21 October – 26 October 2021, between 09:30-15:00.

Third Round of applications 2021-2022

The list of applicants to the Third Round of registration, academic Year 2021-2022, can be consulted here: AFMM_Film_dhe_Media-R3-Lista e Aplikantëve-web

After checking their ID number on the list, Applicants will need to pay the contest fee of 5.000 ALL (five thousands Leke) in one of the ORAFILM-MARUBI bank account as below:

Union Bank (Leke): AL28 2141 1405 0111 1363 4502 0115

Raiffeisen Bank (Leke): AL11 2021 1013 0000 0000 7012 7150

The contest of Third round will take place on 18 October, starting at 12:00.

On the day of the contest, applicants have to prove their identity with ID Card or Passport.
Applicants will receive the fiscal invoice of the contest payment.

Second Round of contest winners 2021-2022

According to the decision of the commission on the 24th September 2021:

The list of winners to the Second Round Contest, academic Year 2021-2022, is published: Rezultatet Konkurs pranime 2021_R2

Winners shall register at the secretariat office of the Academy Marubi from 30 September – 9 October 2021, between 10:00-15:00.

Second Round of applications 2021-2022

The list of applicants to the Second Round of registration, academic Year 2021-2022, is here: Lista Raundi 2_web

After checking their ID number on the list, Applicants will need to pay the contest fee of 5.000 ALL (five thousands Leke) in one of the ORAFILM-MARUBI bank account as below:

Union Bank (Leke): AL28 2141 1405 0111 1363 4502 0115

Raiffeisen Bank (Leke): AL11 2021 1013 0000 0000 7012 7150

The contest of Second round will take place on 23-24 September, starting at 14:00.

On the day of the contest, applicants have to prove identity with ID Card or Passport.
Applicants will receive the fiscal invoice of the contest payment.

First Round of contest winners 2021-2022

According to the decision of the commission

The list of winners to the First Round Contest, academic Year 2021-2022, is published: Fituesit e R1 AFMM 2021

First Round of applications 2021-2022

According to the decision of the Center for Educational Services on June 22 and joint decision on June 25 for calendar of application:

The list of applicants to the First Round of registration, academic Year 2021-2022, is published: List First Round

After checking their ID number on the List, Applicants need to pay the contest fee of 5.000 ALL (five thousands Leke) in one of the ORAFILM-MARUBI bank account as below:

Union Bank (Leke): AL28 2141 1405 0111 1363 4502 0115

Raiffeisen Bank (Leke): AL11 2021 1013 0000 0000 7012 7150

The contest of First round will take place on 25-27 August.

On the day of the contest, applicants have to prove identity with ID Card or Passport.
Applicants will receive the fiscal invoice of the contest payment.

According to the decision of the Center for Educational Services on June 22 and joint decision on June 25 for calendar of application:

The list of applicants to the First Round of registration, academic Year 2021-2022, is published: List First Round

After checking their ID number on the List, Applicants need to pay the contest fee of 5.000 ALL (five thousands Leke) in one of the ORAFILM-MARUBI bank account as below:

Union Bank (Leke): AL28 2141 1405 0111 1363 4502 0115

Raiffeisen Bank (Leke): AL11 2021 1013 0000 0000 7012 7150

The contest of First round will take place on 25-27 August.

On the day of the contest, applicants have to prove identity with ID Card or Passport.
Applicants will receive the fiscal invoice of the contest payment.

Procedure 2021-2022

According to the decision of the Center for Educational Services on June 22 and joint decision on June 25 for calendar of application:

Application procedure for First Round, academic Year 2021-2022, starts from 29 July on Ualbania.al until 3 August.

To have access to the platform, go to the gymnasium where you graduated.

For more information on the procedure, go to https://ualbania.al/

kalendari_aplikimit_2021

Admission Criteria

Admission Criteria

Based on the Law on Higher Education 80/2015, the Statute and the regulation of the Academy of Film and Multimedia Marubi on the admission criteria, on the proposal of the Administrative Director and the Production Unit, the Academic Council of AFMM,

DECIDED

I. The first criteria is the minimum average evaluation required according to the DCM for enrolment in Bachelor study programs in the fields of arts in Higher Education Institutions in Albania

Admission in AFMM is done in 2 phases.

II. The application for the admission contest at the Academy of Film and Multimedia Marubi is made by submitting the application file, which contains::
 1. Completed and signed Application Form
 2. a Curriculum Vitae
 3. High School Diploma (Albanian Matura Shtetërore) together with grades certificate; or High school transcript from foreign school, equivalenced by the Ministry of Education of Albania; or high school graduation certificate (candidates graduated before 2011); as well as the relevant certificates, issued by the Center of Educational Services;
 4. 2 ID Photo,
 5. Photocopy of identification (ID card or passport),
 6. and if any, certificate of foreign language.
III. After completing the dossier, the candidates are accepted in the admission competition which takes place in three stages in front of the admission commission in AFMM:
 1. test for general culture (oral),
 2. test for cinematographic culture (written),
 3. a photographic exercise with 3 photos / story.
 4. The language that the candidate claims to speak is also tested, in case of lack of a certificate.
Për kandidatët nga trojet

Për kandidatët nga Republika e Kosovës, me origjinë shqiptarë nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, aplikimi në programin “Bachelor në Film dhe Media” me profil Regji, ose Skenar, ose Kamera, ose Montazh

Kandidatët të paraqesin në sekretarinë e AFMM-së, dokumentat si më poshtë:

 1. Formular aplikimi (për t’u plotësuar në sekretarinë)
 2. Dokumenti i lëshuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore që vërteton se diploma e arsimit të mesëm është njohur, të shoqëruar me fotokopjen e diplomës/dëftesës dhe listës së notave.
 3. Fotokopja e dokumentit të identifikimit
 4. dy fotografi.

 

 

Për procedurën e njësimit të Diplomës së Shkollës së mesme, sipas informacionin e publikuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore në Shqipëri, dhe formulari aplikimi.

Për më shumë informacion paraqituni pranë Akademisë Marubi (Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.78, Kinostudio, në krah të Ministrisë së Kulturës) çdo ditë 09:00-15:30. Ose n’a kontaktoni përmes emaili info@afmm.edu.al, dhe rrjetet social Instagram dhe Facebook.

Fees / Tarifa e Studimit

Pagesa e regjistrimit për konkurrim : 5.000 Leke

Tarifa e studimit, në ngarkim të Studentit – Studentës :

Viti I = 1900€ në vit (950€ semestri)

Viti II = 2000€ në vit (1000€ semestri)

Viti III = 2000€ në vit (1000€ semestri)

Duke nisur që nga viti akademik 2018-2019, tarifa e studimeve në AFMM janë përgjysmuar falë mbështetjes nga Qeveria Shqiptare.

Tarifa vjetore shlyhet në 2 këste, në fillim të çdo semestri, dhe deri me 31 Tetor për semestri 1, dhe deri me 30 Mars për semestrin 2.

Pagesat janë ekskluzivisht vetëm semestrale. Pagesat për vitin e plotë akademik apo për të tre vitet bashkë janë të ndaluara formalisht në AFMM.

Since 2016, a new procedure for application in High Education Institutions is applied by the Ministry of Education, Sport and Youth of Albania. Please for full procedure refer to the official web pages http://qsha.gov.al/ – http://www.arsimi.gov.al/ and https://ualbania.al/

Candidates have to dully fill the A1/A1Z forms at their high school secretariat or Regional Education Direction, which will enter the average grade on the online system. The average grade will be calculated according to the Decision of the Council of Ministers of the Republic of Albania.
en_US