Sign up for AFM Marubi Newsletter
News and updates about AFM Marubi's activities !
* = required field

powered by MailChimp!

Admission

Admission Criteria

Admission Criteria

According to your status (year of graduation from High school), you first have to apply online through the Ministry’s platform https://ualbania.al/

Based on the Law on Higher Education 80/2015, the Statute and the regulation of the Academy of Film and Multimedia Marubi on the admission criteria, on the proposal of the Administrative Director and the Production Unit, the Academic Council of AFMM,

DECIDED

I. The first criteria is the minimum average evaluation required according to the DCM for enrolment in Bachelor study programs in the fields of arts in Higher Education Institutions in Albania

Admission in AFMM is done in 2 phases.

II. The application for the admission contest at the Academy of Film and Multimedia Marubi is made by submitting the application file, which contains::
 1. Completed and signed Application Form
 2. a Curriculum Vitae
 3. High School Diploma (Albanian Matura Shtetërore) together with grades certificate; or High school transcript from foreign school, equivalenced by the Ministry of Education of Albania; or high school graduation certificate (candidates graduated before 2011); as well as the relevant certificates, issued by the Center of Educational Services;
 4. 2 ID Photo,
 5. Photocopy of identification (ID card or passport),
 6. and if any, certificate of foreign language.
III. After completing the dossier, the candidates are accepted in the admission competition which takes place in three stages in front of the admission commission in AFMM:
 1. test for general culture (oral),
 2. test for cinematographic culture (written),
 3. a photographic exercise with 3 photos / story.
 4. The language that the candidate claims to speak is also tested, in case of lack of a certificate.
Procedure 2024-2025

According to decision between the Educational Services Center and the Inter-institutional Center of the Albanian Academic Network,
First round of applications to be made on https://ualbania.al/ usually in late July.

The List of applicants will be published here on the website and on AFMM’s social media profiles after applications received early August 2024.

Contest will take place on the dates defined by the Ministry of Education, usually late August. Attention ! Only applicants within the list are allowed to take the contest.

To have access to the platform U Albania, go to the gymnasium where you graduated.

For more information on the procedure, go to https://ualbania.al/

Calendar of applications 2024-2025 shall be published by the Ministry of Education.

 

Për kandidatët nga trojet

Për kandidatët nga Republika e Kosovës, me origjinë shqiptarë nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, aplikimi në programin “Bachelor në Film dhe Media” me profil Regji, ose Skenar, ose Kamera, ose Montazh

Kandidatët të paraqesin në sekretarinë e AFMM-së, dokumentat si më poshtë nga data 2 deri me datë 13 Shtator 2023:

 1. Formular aplikimi (për t’u plotësuar në sekretarinë)
 2. Dokumenti i lëshuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore që vërteton se diploma e arsimit të mesëm është njohur, të shoqëruar me fotokopjen e diplomës/dëftesës dhe listës së notave.
 3. Fotokopja e dokumentit të identifikimit
 4. dy fotografi.

Konkursi i pranimit për kandidatët nga trojet do të zhvillohet me datë 16 Shtator 2023.

 

Për procedurën e njësimit të Diplomës së Shkollës së mesme, sipas informacionin e publikuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore në Shqipëri, dhe formulari aplikimi.

Për më shumë informacion paraqituni pranë Akademisë Marubi (Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.78, Kinostudio, në krah të Ministrisë së Kulturës) çdo ditë 09:00-15:30. Ose n’a kontaktoni përmes emaili info@afmm.edu.al, dhe rrjetet social Instagram dhe Facebook.

Fees / Tarifa e Studimit

Pagesa e regjistrimit për konkurrim : 5.000 Leke

Tarifa e studimit, në ngarkim të Studentit – Studentës :

Viti I = 1900€ në vit (950€ semestri)

Viti II = 2000€ në vit (1000€ semestri)

Viti III = 2000€ në vit (1000€ semestri)

Duke nisur që nga viti akademik 2018-2019, tarifa e studimeve në AFMM janë përgjysmuar falë mbështetjes nga Qeveria Shqiptare.

Tarifa vjetore shlyhet në 2 këste, në fillim të çdo semestri, dhe deri me 31 Tetor për semestri 1, dhe deri me 30 Mars për semestrin 2.

Pagesat janë ekskluzivisht vetëm semestrale. Pagesat për vitin e plotë akademik apo për të tre vitet bashkë janë të ndaluara formalisht në AFMM.

Since 2016, a new procedure for application in High Education Institutions is applied by the Ministry of Education of Albania. Please for full procedure refer to the official web pages http://qsha.gov.al/http://www.arsimi.gov.al/ dhe https://ualbania.al/

Candidates have to dully fill the A1/A1Z forms at their high school secretariat or Regional Education Direction, which will enter the average grade on the online system.

The average grade will be calculated according to the Decision of the Council of Ministers of the Republic of Albania.

Candidates who apply to be admitted in study programs in the field of Art, as well as candidates of Albanian origin from the Republic of Kosovo, North Macedonia, Montenegro, Presheva, Medveja and Bujanovci are exempt from the obligation to meet the average grade criterion.

en_US