Sign up for AFM Marubi Newsletter
News and updates about AFM Marubi's activities !
* = required field

powered by MailChimp!

Students’ short films screening 2016-2017

Students’ short films screening 2016-2017

Dear Friends,

The Academy of Film and Multimedia Marubi is pleased to invite you to the screening of its end of academic year 2016-2017 students’ productions, on Wednesday 5th of July at 7 p.m. representing a selection of this year’s productions.
The entrance is free and the films are subtitled in English.
____________________________________________________________________

Të Dashur Miqtë,

Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi ka kënaqësi t’Ju ftojë në shfaqjen e produksioneve të studentëve për fundin e vitit akademik 2016-2017, të Mërkurën 5 Korrik ora 19:00.
Hyrja është falas dhe e lirë për publikun.
Filma janë në Shqip me titrat Anglisht.

No Comments

Post A Comment
en_US