Sign up for AFM Marubi Newsletter
News and updates about AFM Marubi's activities !
* = required field

powered by MailChimp!

Screening ‘Shok’ by Jamie Donoughue

Screening ‘Shok’ by Jamie Donoughue

On the occasion of the 10th anniversary of the independence of Kosovo, in cooperation with the Embassy of  the Republic of Kosovo in Tirana

screening SHOK directed by Jamie Donoughue

Short – 2015 – Kosovo / UK
Scenario: Jamie Donoughue
Cast: Lum Veseli, Andi Bajgora, Eshref Durmishi, Xhevdet Jashari, Astrit Kabashi…
Nominated for 1 Oscar. Another 14 wins & 4 nominations.
In Albanian with English subtitles.

The friendship of two boys is tested to its limits as they battle for survival during the Kosovo war.

 

Me rastin e 10 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, në bashkëpunimin me Ambasadën e Republikës së Kosovës në Tiranë

Shfaqjet SHOK regji nga Jamie Donoughue

Film i shkurtër – 2015 – Kosovë / MB
Skenar: Jamie Donoughue
Aktorët: Lum Veseli, Andi Bajgora, Eshref Durmishi, Xhevdet Jashari, Astrit Kabashi…
I nominuar për 1 Oscar. 14 Çmime & 4 nominime.
Në Shqip me titrat në Anglisht.

Miqësia e dy djemve testohet në kufijtë e saj ndërsa luftojnë për mbijetesën gjatë luftës në Kosovë.

 

No Comments

Post A Comment
en_US