Sign up for AFM Marubi Newsletter
News and updates about AFM Marubi's activities !
* = required field

powered by MailChimp!

Masterclass me Isa Qosja

Masterclass me Isa Qosja

Regjizori shqiptar nga Prishtina, Isa Qosja, zhvilloi një masterklasë një javore me studentët e Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi mbi kinemanë ballkanike dhe me gjërë, nga data 19 deri 23 Mars 2018.

 

Albanian film director from Prishtina, Isa Qosja, held a one week masterclass with students of the Academy of Film & Multimedia Marubi, on Balkan Cinema and wider, from 19th to 23rd of March 2018.

No Comments

Post A Comment
en_US