Sign up for AFM Marubi Newsletter
News and updates about AFM Marubi's activities !
* = required field

powered by MailChimp!

Francophonie 2021 – THE VAN by Erenik Beqiri + Q&A

Francophonie 2021 – THE VAN by Erenik Beqiri + Q&A

🇦🇱 KINEMA 📽 Cikli « Kinemaja e Vendeve Frankofone »
Të Enjten 25 Mars ora 20:00

« Furgoni » nga Erenik Beqiri
(2019 – 15 minuta – dramë)

Furgoni më në fund ndalet, dyert hapen dhe i Biri del i gjallë. Disa ndeshje të tjera dhe ai do të jetë në gjendje të paguajë rrugën e tij nga Shqipëria, dhe shpreson bashkë me të Atin e tij.

Filmi do të pasohet nga një seancë Q&A me regjisorin, aktorët dhe producentin francez.

Në gjuhën shqipe, me titra në gjuhën frënge / Në bashkëpunimin me Ambasadën e Francës

Shfaqjet në eKino.al : https://ekino.afmm.edu.al/sq/the-van/

 


🇫🇷 CINÉMA 📽 Cycle « cinéma des Pays Francophones »

Jeudi 25 Mars à 20h00

« The van » réalisé par Erenik Beqiri
(2019 – 15 min – drame)

Le Van s’arrête, les portes s’ouvrent, et le Fils en sort vivant. Encore quelques combats, et il pourra payer son passage hors de l’Albanie. Il espère toujours que son Père partira avec lui.

Le film sera suivi d’une séance de questions/réponses avec le réalisateur, les acteurs et le producteur français.

En albanais sous-titré français / En partenariat avec l’Ambassade de France

Projection en ligne sur eKino.al : https://ekino.afmm.edu.al/fr/the-van/


CINEMA 📽 Cycle « Cinema from Francophone countries »

Thurday 25 Mars at 8 pm

« The Van » directed by Erenik Beqiri
(2019 – 15 min – drama)

The Van finally stops, the doors open and the Son comes out alive. A few more fights and he will be able to pay his way out of Albania, and hopefully, take his Father with him.

The film will be followed by a Q&A session with the director, the cast and the French producer.

In Albanian subtitled in French / In partnership with the Embassy of France

Free online screening on eKino.al : https://ekino.afmm.edu.al/the-van/

Tags:
No Comments

Post A Comment
en_US