Sign up for AFM Marubi Newsletter
News and updates about AFM Marubi's activities !
* = required field

powered by MailChimp!

POSTPONED – Francophonie 2020 – PHOTOCOPIE by Tamer Ashry

POSTPONED – Francophonie 2020 – PHOTOCOPIE by Tamer Ashry

ANULLUAR deri në një njoftim të dytë

Bazuar në Urdhrin Nr. 135, datë 09.03.2020 të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për Mbylljen e Institucioneve Arsimore për Parandalimin e Përhapjes së COVID-19” dhe në mbështetje të Ligjit Nr. 15/2016, bazuar në Statutin dhe Rregulloren e Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi, procesi akademik dhe aktivitetet artistike në Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi, ndërpriten për një periudhë dy-javore, deri në 23 Mars 2020.

🇦🇱 KINEMA 📽🍿 Cikli « Kinemaja e Vendeve Frankofone »
E Hënë 9 Mars ora 19:00
« Fotokopja » nga Tamer Ashry
(2017 – 90 minuta – dramë)

Mahmudi është një pensionist që drejton një dyqan të vogël kancelarie në vështirësi financiare. Duke kopjuar dokumente mbi dinozaurët, ai përqendrohet te shkaqet e zhdukjes së tyre. Ai nuk e ka njohur dashurinë më parë dhe tërhiqet një ditë nga sharmi i fqinjës së tij, Safeja, një grua e ve. Me ndihmën e të njohurve të tij, ai përpiqet ta bëjë për vete atë, me anë të kujdesit të vazhdueshëm.

Në gjuhën arabe, me titra në gjuhën frënge / Organizuar nga : Ambasada e Egjiptit


CANCELLED UNTIL FURTHER NOTICE

Based on Order No. 135 dated 09.03.2020 of the Ministry of Health and Social Protection “On Closing Educational Institutions for the Prevention of COVID-19 Spread” and in support of Law no. 15/2016, based on the Statute and Regulation of the Academy of Film & Multimedia Marubi, the academic process and artistic activities at the Academy of Film & Multimedia are interrupted for a two-week period, until March 23, 2020.

🇫🇷 CINÉMA 📽🍿 Cycle « cinéma des Pays Francophones »
Lundi 9 Mars à 19h00
« Photocopie » réalisé par Tamer Ashry
(2017 – 1h30 – drame)

Synopsis : Mahmoud est retraité, à la tête d’un petit magasin de photocopies qui connaît des difficultés financières. En copiant des documents sur les dinosaures, il se passionne sur les causes de leur extinction. N’ayant jamais connu l’amour, il tombe un jour sous le charme de sa voisine, Safeya, une veuve. Avec l’aide de son entourage, il tente alors de la séduire en multipliant les attentions délicates.

En arabe sous-titré français / Organisé par : Ambassade d’Egypte

No Comments

Post A Comment
en_US