Sign up for AFM Marubi Newsletter
News and updates about AFM Marubi's activities !
* = required field

powered by MailChimp!

POSTPONED – Francophonie 2020 – L’HUMIDITÉ by Nikola Ljuca

POSTPONED – Francophonie 2020 – L’HUMIDITÉ by Nikola Ljuca

ANULLUAR deri në një njoftim të dytë
Bazuar në Urdhrin Nr. 135, datë 09.03.2020 të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për Mbylljen e Institucioneve Arsimore për Parandalimin e Përhapjes së COVID-19” dhe në mbështetje të Ligjit Nr. 15/2016, bazuar në Statutin dhe Rregulloren e Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi, procesi akademik dhe aktivitetet artistike në Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi, ndërpriten për një periudhë dy-javore, deri në 23 Mars 2020.

🇦🇱 KINEMA 📽🍿 Cikli « Kinemaja e Vendeve Frankofone »
Të Martën 17 Mars ora 19:00

« Lagështira (Vlažnost) » nga Nikola Ljuca

(2016 – 113 min – dramë, mister)

Gruaja e Petar, biznesmen i suksesshëm dhe karizmatik, zhduket pas një paraditeje të zakonshme. I bindur se ajo nuk do të vonojë të kthehet, ai vazhdon ritmin normal të jetës së tij me punën dhe miqtë. Ndërsa përpiqet që të ruajë një imazh të përsosur të vetes, frika i zë vendin qetësisë dhe sa më shumë përpiqet ta luftojë atë, aq më e fortë bëhet ajo. Zhdukja e së shoqes është ndoshta momenti i shpërthimit të një serie të gjatë ngjarjesh të cilat do të vënë në pikëpyetje vlerat, besimin dhe idealet e tij.

Në gjuhën serbe, me titra në gjuhën frënge / Organizuar nga : Ambasada e Republikës së Serbisë


CANCELLED UNTIL FURTHER NOTICE
Based on Order No. 135 dated 09.03.2020 of the Ministry of Health and Social Protection “On Closing Educational Institutions for the Prevention of COVID-19 Spread” and in support of Law no. 15/2016, based on the Statute and Regulation of the Academy of Film & Multimedia Marubi, the academic process and artistic activities at the Academy of Film & Multimedia are interrupted for a two-week period, until March 23, 2020.

🇫🇷 CINÉMA 📽🍿 Cycle « cinéma des Pays Francophones »

Mardi 17 mars à 19h00

« L’Humidité (Vlažnost) » réalisé par Nikola Ljuca

(2016 – 1h53 – drame, mystère)

Synopsis : La femme de Petar, un charismatique homme d’affaires à succès, disparaît après une matinée ordinaire. Persuadé qu’elle va ne va pas tarder à revenir, Petar continue à mener une vie normale, rythmée par son travail et ses amis. Alors qu’il essaie de maintenir une image parfaite de lui-même, ses peurs prennent petit à petit le dessus et plus il s’efforce de les combattre, plus elles ripostent. Cette disparition est peut-être le déclencheur d’une longue série d’évènements qui remettront en cause ses valeurs, croyances et idéaux.

En serbe sous-titré français / Organisé par : Ambassade de la République de Serbie

No Comments

Post A Comment
en_US