Sign up for AFM Marubi Newsletter
News and updates about AFM Marubi's activities !
* = required field

powered by MailChimp!

AFM Marubi in Vienna

AFM Marubi in Vienna

As part of the Austrian-Albanian Cultural Year 2018, the works of the Albanian film director Kujtim Çashku were presented in Vienna during a three-day film festival at Vienna’s VOTIVkino, on 22, 23 and 24th of May 2018, organised by the Austrian Federal Ministry of Foreign Affairs, Europe and Integration.

The first two evenings of the festival showcased two of his own films, Kolonel Bunker and Magic Eye, and on the last evening, was screened « Dealing With the Past », a documentary made of 7 short films by students of the Academy of Film and Multimedia Marubi. The 3 screenings were followed by a Q&A session.

—————

Në kuadrin e Vitit Kulturor Austri-Shqipëri 2018, dy vepra të regjizorit shqiptar Kujtim Çashku, u shfaqën gjatë një festivali filmi tre-ditor në kinemanë e Vjenës VOTIVKino, në datat 22,23,24 Maj 2018, organizuar nga Ministria Federale Austriake për Punët e Jashtme, Evropën dhe Integrimin.

Dy netët e para u shfaqën dy filmat e autorit, Kolonel Bunker dhe Syri Magjik, dhe në natën e fundit u shfaq « Duke u Marrë me të Shkuarën » i përbërë nga 7 filma të shkurtër të studentëve të Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi. Pas shfaqjes u mbajtën sesione pyetje/përgjigje me publikun.


 

No Comments

Post A Comment
en_US