Sign up for AFM Marubi Newsletter
News and updates about AFM Marubi's activities !
* = required field

powered by MailChimp!

“A Godsend” by Oliver Haffner

“A Godsend” by Oliver Haffner

In cooperation with the Goethe-Zentrum in Tirana

A Godsend

Director: Oliver Haffner – 102 min., 2014 – In German language with English subtitles
Cast: Katharina Marie Schubert, Adam Bousdoukos, Katharina Hauter, Marion Breckwoldt…

 

Anna, an actress, unexpectedly loses her job at a small German town theater. She can’t expect much help from the local employment agency – but as it so happens, there is an administrator at the agency who, while not very militant, is enthusiastic about theater.

Anna takes on the job of teaching drama to eight long-term unemployed people. Initially, none of them are particularly enthusiastic about it, nor are they exalted about the drama “Antigone”, which Anna wants to rehearse with them. But then the sceptical and difficult individuals manage to draw together and form a collective after all, giving all of them renewed hope.

A GODSEND is a tragicomedy, where the stage is the setting for a collective restoration of the self-respect lost by each of the individuals.

Director Oliver Haffner won the Audience Prize and the Director’s Promotional Award for Best Production at the Munich International Film Festival for his film A GODSEND.

 

Trailer in German language


Në bashkëpunimin me Goethe-Zentrum në Tiranë

Dhuratë e Perëndisë

Regjia: Oliver Haffner – 102 min, 2014 – në gjermanisht me titra anglisht
Aktorët: Katharina Marie Schubert, Adam Bousdoukos, Katharina Hauter, Marion Breckwoldt…

 

Krejt papritur aktore Ana pushohet nga teatri i vogël gjerman në të cilin punonte. Zyra lokale e punës i vjen shumë pak në ndihmë, por një punonjëse e këtij institucioni, edhe pse jo me doemos shumë luftarake, tregohet mjaft e interesuar për teatrin.

Kështu Ana merr përsipër drejtimin e një kursi aktrimi për disa persona, të cilët kanë një kohë gjatë që enden të papunë. Në fillim asnjëri prej tyre nuk shfaq ndonjë entuziazëm për këtë kurs, majde as për dramën “Antigona”, të cilën Ana kërkon ta studiojë me ta. Por me kalimin e kohës këta individë kaq skeptikë dhe të vështirë fillojnë të lidhen dhe më ngushtë me njëri-tjetrin, çka krijon shpresa për të realizuar diçka.

Dhuratë e Perëndisë” është një tragjikomedi, ku skena e teatrit bëhet një arenë për rigjetjen e vetëvlerësimit individual të humbur.

Regjisori Oliver Haffner u vlerësuar për këtë film me çmimin e publikut dhe çmimin e promovimit si produksioni më i mirë në Festivalin e Filmit në Mynih të Gjermanisë.

 

In cooperation with the Goethe Institute, the Goethe-Zentrum in Tirana and the Embassy of the Federal Republic of Germany in Albania, in the frame of the German Thursday Films program for academic year 2016-2017.

No Comments

Post A Comment
en_US